Bilgi Koruma

Veri Koruma

Miele Veri Koruma Güvenliği

 

Yüksek kaliteli ve dayanıklı ürünler üreticisi beyaz eşya devi Miele, ağ bağlantılı cihazlarının, uygulamalarının ve web uygulamalarının veri ve siber güvenliğinde de en optimum güvenlik çemberini sunmaktadır.  Zayıflıkları önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak için her türlü çabayı göstermemize ve tüm bu önleyici önlemlere rağmen, bilgi teknolojisi kullanımında yüzde yüz güvenlik asla sağlanamamaktadır.

 

Bu nedenle Miele, kullanıcı uygulamanızın, ağ bağlantılı ürünlerimizin, uygulamalarımızın veya web uygulamalarımızın veri güvenliği ile ilgili olası veya keşfedilen risklerle ilgili tüm ipuçlarıyla ilgilenmektedir.

 

Miele'deki siber güvenlikle ilgili bilgilerin yanı sıra geliştirilmesi gereken yönlerin bildirilmesi için lütfen aşağıdaki bağlantı altındaki uluslararası sayfamızı kullanınız.

             https://www.miele.com/de/com/cybersicherheit-5047.htm

 

Bilgi Koruma

Miele’nin Bilgi Koruma Sistemi

Miele müşterisinin kişisel bilgileri habersiz olarak kullanılamaz.

1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

www.miele.com.tr ve http://shop.miele.com.tr/ alan adlı internet sitesi (metnin devamında Miele Türkiye olarak anılacaktır Barbaros Mahallesi Çiğdem Sok. MyOffice İş Merkezi No:13/A 34746, Ataşehir, İstanbul adresinde faaliyette bulunan Miele Elektrikli Aletler Dış Tic Ltd Şti  (metnin devamında Miele olarak anılacaktır) tarafından işletilmektedir. Miele, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Kişisel verilerin korunmasına önem veren Miele; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak, Miele markalı ürünlerin tercihi,kullanımı ve satışa konu olması ile bağlantılı olarak elde edilen tüketici/müşteri verilerinin toplanması, saklanması, aktarılması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak kanunun 10. Ve 11. maddeleri uyarınca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

Miele ve yetkili teknik servis ve acenteleri tarafından; Miele markalı ürünleri kullanan tüketicilere daha iyi hizmet verebilmek, Miele ürünlerinin satışı, teslimi, kurulum, bakım, onarım ve satış sonrası servis hizmetlerini yerine getirmek, ürünlerinin tanıtımına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, kampanya bilgilerini sağlamak, müşteri memnuniyetini arttırmak ve bu doğrultuda tüketicilere daha iyi hizmet sağlamak, geri bildirim yapmak vb. amaçlarla, siteye üyelik aşamasında veya Miele markalı ürünlerin satın alınması, kullanılması ya da teknik servis hizmeti verilmesi esnasında kullanıcılardan bazı kişisel veriler talep edilmektedir. Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu bilgiler, örneğin, ad,  adres, e-posta adresini veya telefon numarası olabilir.

Miele tarafından söz konusu kişisel veriler ürünlerimizin/hizmetlerimizin satışı, ürün teslimi, kurulumu, bakımı, onarımı, satış sonrası servis hizmeti işlemlerinin yerine getirilmesi; şirketimiz ve yetkilendirdiği 3. kişiler tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin kontrolünün sağlanması; kutlama, temenni ve sair içeriklerle gönderilecek iletilerle şirketimizin tanınırlığını arttırmak ve ürünlerimizin/hizmetlerimizin tanıtımına, pazarlanmasına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, bülten, kampanya bilgilerinin sağlanması, kullanıcılara daha iyi hizmet vermek ve müşteri memnuniyetini arttırmak ve bu doğrultuda tüketicilere daha iyi hizmet sağlamak için müşteri anketleri yapılması/yaptırılması; geri bildirim yapılması ve sair amaçlarla işlenmektedir ve sözleşmenin ifası, veri güvenliği, şirketimizin bağlı olduğu şirketin grup politikalarına uyum ve yukarıda belirtilen diğer amaçlarla yurt içindeki veya Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere ilgili diğer ülkelerde bulunan sistemlere ve/veya şirketimizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketlere, yetkili servislerimize, yetkili bayilerimize/acentelerimize, iştiraklerimize, lojistik şirketlerine, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, pazar araştırma şirketlerine, çağrı merkezi hizmeti veren şirketler gibi hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Mevcut ve potansiyel müşteriler ile ilgili veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla, sözleşmeler veya mevzuat çerçevesinde belirlenen diğer sebeplerle mevzuata uygun bir şekilde işletme konumuzun gereği olarak toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARINIZ

İşlenen kişisel verileriniz ile ilgili KVKK 11. Maddesi uyarınca kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

2. Teknoloji

Miele Internet-Teknolojisi sadece sizin internet kullanımı sırasında  kolayca dolaşmanızı sağlar. Web sayfalarımızın çekiciliğini arttırmak için kimi zaman otomatik Info  sunar.

2.1. Güvenlik kodu aktivasyonu

"Bazı durumlarda, Google'ın insan tarafından mı yoksa kötü amaçlı mı olduğunun ayırt edilmesi amacıyla bir internet formu (örneğin bültenlere abone olma) gönderirken gizliliğinizi korumak için Google Inc. tarafından sağlanan Google ReCAPTCHA hizmetini kullanıyoruz. Makine işlemesi gerçekleşir. Servis, IP adresinizi ve gerekirse, Google tarafından reCAPTCHA hizmeti için gereken diğer verileri kullanır ve Google'a iletir. Bu, Google Inc.’in sapkın gizlilik politikalarına tabidir. Google Inc. Gizlilik Politikası hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/ adresini ziyaret edin.

3. Garanti

Miele size ait bilgilerin kaybolmayacağını, bozulmayacağını, bilgilerin üzerinde oynama, manipülasyon, haksız yere kullanma ve haksız yere açıklama yapılamayacağını garanti eder.

4. Diğer Web Sayfalarına Yönlendirme

Miele-sayfalarında mevcut yönlendirmeler (linkler) sizi diğer firmaların Web sayfalarına götürebilir. Bu firmaların içeriği ve bilgi koruma stratejilerinden Miele sorumlu tutulamaz.

5. Bilgi Koruma ile İlgili Sorular

Miele’nin bilgi koruma sistemi ile ilgili düşünce ve sorularınız var mı? Veya size “Resmi Yöntem Çizelgemizi" iletmemizi ister misiniz? O zaman lütfen bilgi koruma bölümümüzle irtibat kurmanızı rica ederiz: (info@miele-tr.com).

6. Internet’in Geliştirilmesi / Bilgi Koruma Stratejisi

Internet’in geliştirilmesi tabii ki bizim bilgi koruma stratejimizi etkilemektedir. Değiştirilmesi gerekli noktalar bu sayfa üzerinde tam zamanında ilan edilecektir.