Su koruma garantisi*

Garantili su koruması!*
Tüm su koruma sistemi için Miele evinizin korunmasını sağlar - 20 yıl. Su koruma sisteminin bozulması sonucunda herhangi bir maddi hasar yaşamanız durumunda garantli bir teminat altındasınız*. Miele, su koruma garantisi koşulları kapsamında oluşan maddi kaybı karşılar. Ön koşul profesyonelce montajdır.
Detaylar için garanti kitapçığındaki su koruması garanti şartlarına bakınız.Ürün mesuliyet sigortasındaki sorumluluk saklı kalır. Modele bağlı donanım özellikleri