Kullanım şartları

Miele İndirilebilecekler

1. Bu anlaşma Miele yazılımlarının ve bilgilerinin indirilmesini ve kullanımını düzenlemektedir. Kullanıcı indirmeyi gerçekleştirerek bu anlaşmayı kabul etmiş olmaktadır.

2. Download'lar "Karşıdan yüklemeler" genelde haftanın yedi günü 24 saat boyunca sunulmaktadır. Fakat Miele internet'in ve bilgisayar sistemlerinin yapısal özellikleri sebebiyle kesilen bir hizmet sunumu için sorumluluk kabul etmez.

3. Download'lar  "Karşıdan yüklemeler" Miele'nin güncelliği için alışılmış şekilde bakım görmektedir. Miele özellikle de bir teknik veya ekonomik geliştirme veya değiştirilmiş kullanım ve çerçeve şartlarına (fiyat-ticari türden de) uyum sağlamak için bilgi ve yazılımları her an değiştirme yetkisine sahiptir. Değişiklik yapılacağına dair önceden bir bilgilendirme veya uyarı yapmasına gerek yoktur.          

Kullanım hakları ve yükümlülükleri

1. İçerikler Miele veya üçüncü kişiler lehine yasal olarak, özellikle de telif hakları bakımından, korunmaktadır. İçeriklerin kullanılması, özellikle de çoğaltılması, dağıtılması, sergilenmesi, sunulması, yayınlanması, erişime açılması, başka türde yayınlanması ve işlem ile değişiklik yapılması, sadece Miele'nin veya diğer yasal hak sahibinin açık yazılı onayından sonra mümkündür.

2. Miele yazılımı kopyalanamaz, satılamaz, ödünç verilemez ve yetkisiz üçüncü kişilere iletilemez. Miele yazılımı ticari sırlar içermektedir. Bu sebeple yazılım geri geliştirilemez, derlenemez, bölünemez veya başka türde kullanılabilir şekilde manipüle edilemez.

3. Telif hakları, belirli şartlar altında istisnai olarak onay almaksızın bir kullanımın mümkün olduğunu belirliyorsa, önceki maddelerdeki kullanım haklarına yönelik kısıtlamalar geçerli değildir.

4. Miele kullanıcıya Miele ile mevcut ticari sözleşmeler çerçevesi içinde ticari işlemleri desteklemek için Download'ları  "Karşıdan yüklemeler" kullanmaya yönelik salt, her an iptal edilebilen, münhasır olmayan, devredilemeyen bir yetki tanımaktadır. Olası telif hakkı ve buna benzer şartlar, değiştirilmeden devralınmalıdır.

5. Miele, veri aktarımının internet üzerinden korumasız şekilde gerçekleştiğine dikkat çeker. Verilerin yetkisiz kişiler tarafından görülmesi veya değiştirilmesi mümkündür.

Sorumluluk

1. Hizmete sunulan içerikler ve Download'lar ve ayrıca bu sözleşme üzerinden hiç bir garanti kabul edilmez veya güvence verilmez. Aynı şekilde tazminat hakkı da doğmaz.

2. Bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği, kalitesi ve güvenilirliği ile bilgilerin kullanımından doğabilecek sonuçlar bakımından Miele hiç bir sorumluluk kabul etmez. Miele Download'ların kullanımından kaynaklı işletme aksaklıkları, kaçırılan kazançlar, bilgi ve veri kaybı gibi olası sonraki hasarlar için Miele sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, Miele tarafından Download olarak sunulan yazılımın kullanımına dair kararı sadece Miele ile görüşerek vermelidir.

3. Miele hangi yasal sebepten olursa olsun, kullanım esnasında kullanma, kullanmanın mümkün olmaması, olası donanım veya yazılım hataları veya yanlış sistem ayarlarından kaynaklı hasarlar için sorumluluk kabul etmez. Download'ların kullanımı kişinin kendi sorumluluğu altındadır. Miele yazılım ve bilgiler için, özellikle de bunların kullanılabilirliği, doğruluğu, eksiksizliği ve virüssüz olması yönünde sorumluluk kabul etmez.                      

4. Ayrıca virüs, trojan ajan, Hoax virüsler veya bunlara eşdeğerde yazılımlar tarafından oluşturulacak hasarlar ve benzer şekilde zararlara, arızalara veya sistemlerin / parçalarının kapanmasına sebep olabilecek program, program parçası veya kodlar için de Miele sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı virüs ve diğer tahrip edici verilerden korunmak için kendi önlemlerini alacaktır.

5. Miele'ye gönderilen verilerin hatalı aktarımı, özellikle de Miele'nin ağ ve sistemlerine izinsiz erişim sonucunda (Miele bu erişimleri kendisi sağlamadığı sürece) bu verilerin üçüncü kişiler tarafından manipüle edilmesi konusunda Miele sorumluluk kabul etmez.

6. Örneğin kasıt, ağır ihmal, yapı garantisi veya önemli sözleşme yükümlülükleri ihlal edilmesi, ayrıca hayati, fiziksel veya sağlıksal olarak zarar görülmesi ve ürün yükümlülük yasası kapsamında bir yükümlülük taşınması zorunlu olan durumlarda, yükümlülük kabul edilebilmektedir. Önemli sözleşme yükümlülüklerinin ihlali sebebiyle oluşan tazminat hakkı, eğer ağır ihmal söz konusu değilse, sözleşmeye bağlı öncesinde öngörülebilen hasarla sınırlıdır. İspat külfetinin kullanıcının aleyhine olarak tersine çevrilmesi buna bağlı değildir.

pdf dosyalarının açılması

pdf dosyalarının açılması için Adobe Acrobat Reader gereklidir.

CAD verilerinin açılması

Planlama verileri iki ve kısmen üç boyutlu ön ve temel kesit planlarında kolay, hızlı ve güvenli planlama imkanı sağlar. Boyut, bağlantı noktaları ve gerekli yapısal kurulumlar gibi planlama için önemli olan veriler mevcuttur.

CAD verilerinin açılması için genelde özel bir yazılım gereklidir. CAD verileri Miele tarafından farklı formatlarda sunulmaktadır ve bilinen CAD programları ile uyumludur:

3DS: http://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: http://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: http://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Makinelerin çizim verileri gerektiğinde "EL" (Elektronik), "D" (Buhar) veya "G" (Gaz) diye farklı ısıtma türleri ile işaretlenmiştir. "D", "S", "V" veya "R" ilaveleri makinenin üst, yan, ön veya arka görünümlerini temsil etmektedir.

Doğru seçim ve verilerin kullanılmasından ötürü doğacak sonuçlar ve ayrıca bunun sonucunda planlanan veya elde edilen sonuçlarla ilgili sorumluluk alıcıya aittir. Hasar veya sonrasında doğan hasarlar için sorumluluk kabul edilmez.

Örneğin kasıt, ağır ihmal, yapı garantisi veya önemli sözleşme yükümlülükleri ihlal edilmesi, ayrıca hayati, fiziksel veya sağlıksal olarak zarar görülmesi ve ürün yükümlülük yasası kapsamında bir yükümlülük taşınması zorunlu olan durumlarda, yükümlülük kabul edilebilmektedir. Önemli sözleşme yükümlülüklerinin ihlali sebebiyle oluşan tazminat hakkı, eğer ağır ihmal söz konusu değilse, sözleşmeye bağlı öncesinde öngörülebilen hasarla sınırlıdır. İspat külfetinin kullanıcının aleyhine olarak tersine çevrilmesi buna bağlı değildir.

Sorularınız için memnuniyetle hizmetinizdeyiz:

Miele websitesi

Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti web sitesinde başka sunucuların web sitelerine yönlendiren linkler de bulunabilir. Her ilk bağlantıda yönlendirilen web sitesinde yasalara aykırı içerik bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Bu tür linkler üzerinden ulaşılabilen yabancı içeriklerden Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti sorumlu değildir. Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti bir web sitesinde yasalara aykırı içerikler bulunduğunu tespit ederse veya bu yönde bir bilgi alırsa, yönlendirici link en kısa sürede kaldırılır.