Püskürtme kolu takibi

Kontrol ile güvenlik
Optimal yıkama ve dezenfeksiyon sonuçları için püskürtme kolu devir sayılarının önceden belirlenmiş değer aralığında yer alması gerekir. Tüm cihaz ve sepet püskürtme kollarının temassız takibi sayesinde, köpük oluşumu ya da bir gerecin püskürtme kolunu bloke etmesinin yol açacağı sorunlar erkenden fark ediliyor. Böylece püskürtme kolu takibi, geçerliği kanıtlanmış yeniden hazırlama kalitesinin güvenli bir şekilde yeniden üretimine katkı sağlıyor.
Donanım modele göre değişir – Resim(ler) açıklama için örnek niteliğindedir