İletkenlik takibi

Kontrol ile güvenlik
Son yıkama evresinde hala mevcut olan işlem kimyasalı kalıntıları, yıkama ve işleme sonucunu olumsuz etkileyebilir. Yıkama suyu iletkenlik takibi sayesinde, bu tür kalıntılar fark edilir ve yeniden yıkamayla belirlenmiş bir düzeye indirgenir. Yıkama ve işleme bu sayede daha güvenli, malzeme koruyucu ve yeniden üretilebilir bir süreç olur.
Donanım modele göre değişir – Resim(ler) açıklama için örnek niteliğindedir