Hijyen

Mükemmel temzilik için
Mükemmel hijyen: Bebek şişeleri, kesme tahtalar vb. sterilizedir ve özellikle temizdir. Institut für Angewandte Forschung GmbH tarafından onaylanmıştır.
Modele bağlı donanım özellikleri