Süpürme molaları için park sistemi

Eğilmeye gerek kalmadan kolay kullanım
Süpürge ayağı, emme borusu güvenli ve erişebilir bir biçimde çalışma konumunda duracak şekilde süpürgenin yan kısmına asılır.
Modele bağlı donanım özellikleri